URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

  • Блокова верига

Geographic Scope - Country

  • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications

Organization category

  • НПО