Skip to main content
НОВИНИ

ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ИСКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДА РЕВОЛЮЦИОНИРА CAD/CAM

By 09.10.2023No Comments
ПОТЕНЦИАЛЪТ НА ИСКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ ДА РЕВОЛЮЦИОНИРА CAD/CAM

09.10.2023 |

Производството на продуктите, които използваме ежедневно винаги е било трудно. Но може ли искуственият интелект да олесни, дори революционира CAD (Computer Aided Design) / Cam (Computer Aided Manufacturing) индустрията?

 

Още от ден първи генеративните способности са били едно от водещите предимства на искуственият интелект. От музика до художество, той успява да върши работата си толкова, ако не по-добре, колкото човешките си двойници. Но под креативните умения на генеративния софтуер се крие и дълбока полза и важен инструмент за автоматизация на работния момент. Сега вече бива имплементиран в сферата на CAD.

Генеративният дизайн използва алгоритми и правила за генериране на различни дизайнерски решения, които отговарят на определени критерии и ограничения. Това помага на инженерите да открият оптимални и иновативни решения, като вземат предвид функционалността, производителността, разходите, устойчивостта и естетиката. Генеративният дизайн намалява времето и сложността на процеса на проектиране и увеличава разнообразието и качеството на продуктите.

От друга страна, адитивното производство изгражда продукти слой по слой на базата на цифрови модели. Това позволява създаването на сложни и персонализирани продукти, които са трудни или дори невъзможни с традиционните методи. 3D принтирането ускорява тестването и валидирането на резултатите от проектирането и симулациите чрез бързо създаване на прототипи в малки серии. Всичко това подпомага драстично на работния процес на дизайнерите. Но можем и по-добре.

Кажете „Здравей“ на искуственият интелект. Изкуственият интелект и машинното обучение могат да помогнат за автоматизиране и оптимизиране на задачите за проектиране и симулация, като например генериране и оценяване на алтернативи за проектиране, откриване и коригиране на грешки, прогнозиране и предотвратяване на повреди, както и подобряване на производителността и качеството, задачи, които биха отнели дълго и силно нужно време от дизайнерите.

Но, това не е всичко. Много CAD софтуери вече имплементират искуственият интелект за много повече от асистенция. Например, софтуера за моделиране Solidworks на Dessault Systems използва генеративния си ИИ за да директно асистира процеса на дизайн, например предвиждайки какъв следващ елемент би използвал дизайнерът. Това само подчертава възможностите на ИИ в CAD сферата.

Искуственият интелект може да прави много впечатляващи неща, но е време да започнем да го използваме в работната ни среда, особено в сферата на CAD дизайна.

Детайли

Уебсайт

www.digitalk.bg

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

CAD/CAM