Skip to main content
НОВИНИ

Проведе се първият по рода си Форум на уменията

By 22.02.2024юли 11th, 2024No Comments
Проведе се първият по рода си Форум на уменията

20.02.2024 |

Изграждането на умения на бъдещето за пазара на труда на фона на съвременни тенденции като демографски промени, развитие на изкуствения интелект, реиндустриализация и мобилност на населението обсъдиха представители на правителството, бизнеса, академичния и неправителствения сектор по време на форума OECD ACCESSION FORUM | SKILLS MATTER FOR BULGARIA, който организирахме съвместно с Дипломатически институт и с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика и Върховния комисариат на ООН за бежанците в България (UNHCR Bulgaria). Събитието имаше за цел да постави темата за уменията като ключова в процеса на присъединяване на България към ОИСР/OECD.

В откриването на форума, модерирано от директора на Дипломатическия институт Таня Михайлова и президента на ДНК Гергана Паси, се включиха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и заместник-министърът на външните работи Тихомир Стойчев. Чрез видео обръщение форума приветства и генералният секретар на ОИСР Матиас Корман. Те се обединиха около важността на присъединяването на България към ОИСР като основен външнополитически приоритет на страната ни, който би дал достъп до най-ефективните съвременни стандарти на публично управление. Беше поставен акцент върху изграждането на умения като инструмент за преодоляване на социалните неравенства и по-активно включване на всички демографски групи в демократичния процес.

Последва панел, посветен на напредъка в присъединителния процес на трите държави кандидати за ОИСР от Югоизточна Европа – България, Румъния и Хърватия. Панелът беше модериран от посланик Бисерка Бенишева, директор по европейските въпроси в „ПанЕвропа-България“, с участието на посланик Генка Георгиева, генерален директор по глобалните въпроси в МВнР, г-жа Рина Етерович Горета, координатор по присъединяването на Хърватия към ОИСР, Н.Пр. Бръндуша Предеску, посланик на Румъния в България, и г-жа Гандия Робъртсън, референт за присъединяването на България, Хърватия и Перу в ОИСР. Те изведоха на преден план приликите на присъединителния процес към ОИСР с присъединяването към ЕС и как добрите практики и уроци от процеса на европейска интеграция на трите държави могат да бъдат използвани и за напредък по членството в ОИСР.

Във форума онлайн се включи и Тамар Фридман Уилсън от Центъра по уменията на ОИСР (OECD Education and Skills), която представи изключително богат доклад с оценка и препоръки на ОИСР за нивото на умения на българското население. Тя отбеляза, че когато става въпрос за умения, те не се ограничават само до технически или професионални такива, но и когнитивни, метакогнитивни, социални, емоционални, дигитални. Изграждането на стратегическа рамка за насърчаването на съвкупността от всички тях може да донесе просперитет на българите в следващите десетилетия.

Вижте презентацията от доклада с оценка и препоръки на ОИСР – ТУК.

Специален фокус в рамките на форума беше поставен върху две мегатенденции на настоящето – демографските промени през призмата на политиката и науката, както и дигитализацията и използването на изкуствения интелект в образователния процес.

По темата за демографията с изказвания се включиха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и доц. д-р Георги Бърдаров от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Министър Шалапатова представи редица мерки, които ще бъдат предприети до 2027 г. – инвестиране на финансов ресурс в размер на 1 млрд. лв. за обучения по изграждане на умения на безработни и заети лица, създаване на платформа за обучение по базови и средни дигитални умения на възрастното население, активиране на уязвими групи на пазара на труда. Доц. Бърдаров проследи предпоставките за настоящата демографска картина в България и в Европа, както и компонентите на потенциална програма за демографски рестарт на България, сред които реформи и инвестиции в образование, здравеопазване, инфраструктура и политика на доходите.

Презентацията на доц. д-р Бърдаров ще откриете ТУК.

ПРИНОС към доклада (не?)ПОБЕДИМИ ПАНДЕМИИ доц. д-р Георги
Бърдаров

В дискусията за дигитализацията и образованието, модерирана от Теодор Панайотов от Ethermind, се включиха Наталия Митева, заместник-министър на образованието и науката, Доброслав Димитров от BASSCOM и Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България (UNICEF Bulgaria). Акцентите в техния разговор бяха поставени върху публикуването за първи път на препоръки за използването на изкуствен интелект в българската образователна система от страна на МОН, изграждането на дигитални умения у преподавателския състав в началните и средните училища, защитата на правата на децата в интернет, както и технологичността като съвременна форма на грамотност в контекста на петата индустриална революция, в която има голям риск неумението за боравене с изкуствен интелект да доведе до отпадане от пазара на труда на определени групи от населението.

В рамките на форума беше обособена и панелна дискусия за уменията в контекста на реиндустриализацията и икономическото управление, модерирана от гл. ас. д-р Мария Трифонова от Стопанския факултет на Софийския университет. В разговора се включиха Цветелина Пенкова, член на Европейския парламент, Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона (Trakia Economic Zone), инж. Веселин Тодоров, председател на Сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy Bulgaria), и д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора. Те се фокусираха върху регионалния икономически растеж в условията на зеления и цифровия преход в ЕС и как Европа може да запази своята конкурентоспособност и стратегическа автономия на фона на глобалната икономическа и суровинна надпревара и процесите на декарбонизация и преминаване към възобновяеми енергийни източници.

Форумът завърши с дискусия, посветена на неизползвания потенциал на бежанците на пазара на труда в България, в която се включиха Мариана Тошева, председател на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, Смилен Вълов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта, Георги Бебечев, генерален мениджър на Ital-Tex Ltd, и Седа Кузуджу, представител на ВКБООН в България. Бяха обсъдени широка палитра от предизвикателства и добри практики за по-бързото и ефективно интегриране на бежанците като необходим човешки капитал в българската икономика, в това число предлагането на безплатни езикови курсове по български, процедурите по признаване на образователна квалификация, придобита в чужбина, създаването на интегрирана платформа за търсене на работа от лица с бежански статут, по-тясното сътрудничество с работодателските организации и публичната комуникация за преодоляване на стигматизацията в обществото. В панела онлайн се включи и Надя Куценко, украински лекар, емигрирал в България.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Дигитални умения

Leave a Reply