Skip to main content
RDMA ВЪРХУ CONVERGED ETHERNET (ROCE) ОТ А ДО Я

11.09.2023 |

RMDA over Converged Ethernet (RoCE) е усъвършенствана технология за пренос на данни през Ethernet. Ако искате да разберете по-добре какво е RoCE, как работи и как можете да я използвате в Ethernet мрежата на Mellanox, този курс е за вас.

В този курс ще бъде обяснено какво е RoCE, как работи, как да се запознаете с различните типове мрежи, по които може да работи RoCE, и как да конфигурирате RoCE за всеки тип мрежа.

Целите на този курс са: 

  • Да разберете как работи RoCE 
  • Конфигуриране на RoCE в lossy и lossless мрежи 

Курсът е предназначен за:

  • Опитни мрежови инженери/техници 
  • Мрежови администратори 
  • Системни администратори

Единственото предварително условие е добро разбиране на мрежовите концепции и модела OSI. Времетраенето на курса е 10 часа.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

 Високо 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

База данни