Skip to main content
ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ И АМЕРИКАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КОМПАНИИ СА НА МНОГО ВИСОКО НИВО

14.03.2023 |

Що се отнася до високотехнологичните индустрии, САЩ и България не са на двата края на света, а са съвсем близки държави. Имаме много бързи темпове на развитие на софтуерния сектор в България, а страната ни е с имиджа на качествена софтуерна дестинация. Всичко това, заедно с перфектните връзки между Американска търговска камара и асоциациите в сферата на високите технологии в България, са много добри предпоставки за още по-добро сътрудничество. 

Това послание отправиха Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ и БРАИТ и Виктор Билянски, член на УС на БАСКОМ по време на форума Explore U.S. Tech Уебинар. Той бе организиран от Американска търговска камара в България (AmCham Bulgaria) съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и в партньорство с Посолството на САЩ в България и Българска асоциация на софтуените компании (БАСКОМ).

Позовавайки се на опита на своята компания ScaleFocus, Виктор Билянски отбеляза някои добри практики за работа на американския пазар. Според него, за да се успее в САЩ, е важно първо да решаваш конкретен проблем на клиента и да изградиш доверие. „Няма универсална рецепта обаче, която може да се приложи за всякакъв тип бизнеси. Всеки бизнес носи своите специфики. Важно е също така в какъв стадий на развитие е самата компания, която предоставя продукт или услуга. За стартъпите обикновено е малко по-трудно, защото не е ясно дали могат да генерират достатъчно добавена стойност за потенциалните си клиенти, дали имат референции и дали могат да бъдат устойчиви във времето. За компании, които са изцяло локализирани в България е още по-трудно, защото те трябва да бъдат много по-добри от свойте конкуренти в САЩ., отбеляза Виктор Билянски.

Дистанцията в процесите обаче значително се скъсява с бума на изкуствения интелект, който наблюдаваме напоследък. Според Доброслав Димитров навлизането на изкуствения интелект на всички нива в бизнес процесите на компаниите дава възможност за равен старт в развитието им и засилва възможностите за партньорство и качествена обмяна на опит. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Софтуерно инженерство

Уеб разработка

Мобилни приложения

Виртуална реалност

ИоТ

Leave a Reply