Skip to main content
СТАТИСТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

14.09.2023 |

Този уводен курс по контролирано обучение обхваща техники за регресия и класификация, включително линейна и полиномна регресия, логистична регресия, кръстосано потвърждение и др. Разглеждат се и някои неконтролирани методи за обучение, като основни компоненти и клъстеризация. Курсът набляга на практическото разбиране без тежка математика, като използва R за изчисления и предоставя подробни уроци за използването му. Запознайте се с основните елементи на съвременния анализ на данни заедно с нас.

Предварителни условия: Препоръчват се основни познания по статистика, линейна алгебра и информатика.

Преподаватели: Преподаватели: Тревър Хасти, професор по статистика в Станфордския университет, и Робърт Тибширани, професор по здравни изследвания и политика и статистика в Станфордския университет.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

Единична възможност