URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за работната сила.
  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Междинно
  • Напреднал
  • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

  • Дания

Целеви език

  • Датски
  • Английски