URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект
  • Интернет на предметите
  • Големи информационни масиви

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Испания

Целеви език

  • Испански