URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

Цифрови технологии/специализация

  • Изкуствен интелект

Ниво на цифровите умения

  • Междинно

Geographic Scope - Country

  • Румъния

Целеви език

  • Румънски