Skip to main content
КАК СЕ РАЗВИВАТ ТАЛАНТИ - АКАДЕМИЯ TBS

28.04.2023 |

Недостигът на кадри в IT сектора е неоспорим факт. Правилният път за отстраняването му е многопластов и динамичен, точно както самия бранш. „TBS Академия“ е създадена с ясна мисия – да предложи най-доброто практическо и персонализирано обучение в сферата на ИТ инфраструктура.

Създадена през 2021 г., „TBS Академия“ успява да обучи общо 40 специалисти, 21 от тях вече работят в компанията, като сами са избрали отдела, в който искат да се развиват. Изцяло безплатна, Академията дава възможност на всеки с интерес в сферата не само да добие знания, но и да получи шанс за бъдещо кариерно развитие в TBS след успешно приключване на обучението. В основата ѝ са устремът на преподавателския екип и ясното съзнание за една цялостна трансформация на учещите се. Академията набира популярност, като стартира с 25 кандидати през 2021, чийто брой значително нараства на 122 за последното обучение.

Новият, по-амбициозен етап в историята на Академията, поощрен от големия ѝ успех, е разширяването ѝ в други балкански страни по същия модел, като TBS офисите ще се превръщат в своеобразни образователни хъбове. Актуална, различна и практически насочена, Академията успешно съчетава амбицията и хъса за знания с нуждата от добре обучени IT кадри.

За Академията

Обучението започва с тримесечна технологично насочена теоретична част, която обхваща основите на съвременната ИТ инфраструктура. След успешно приключване на първия етап се преминава към платен тримесечен практически стаж, по време на който курсистите получават възможност да се включват в реални текущи проекти на компанията. За голяма част от тях финалната стъпка е да започнат работа в TBS, която ги напътства в цялостното им кариерно развитие.

След придобиване на практически опит новите експерти се насърчават да се явят на финансиран от компанията международно признат сертификационен изпит. За целта е изграден собствен сертификационен център към Академията, част от мрежата на Pearson VUE, разположен в офиса на TBS в София. Той е достъпен и за външни кандидати. В центъра могат да се положат сертификационни изпити на водещи ИТ компании като Microsoft, Cisco, VMware, Dell, IBM и много други. През последната година са проведени близо 300 сертификационни изпита, като половината от тях са от служители на TBS, а другата част са от външни кандидати.

Тъй като човешкият ресурс стои в основата на прогреса на TBS, създаването на специалисти с точния фокус и разбиране на пазарните нужди е абсолютно задължително. От ключово значение е да се инвестира в инициативи, които подпомагат и развиват младите специалисти. Благодарение на оптимизираното съдържание на обучението, адекватното планиране и огромния преподавателски опит „TBS Академия“ се смята за един от основните стълбове в стратегическото развитие на компанията. Бъдещите обучения ще надграждат базата от знания в синхрон с дългосрочната визия на TBS и с фокус върху текущите експертни нужди.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Софтуерно инженерство

Уеб разработки

Мобилни приложения

Телекомуникации

Големи данни

Изкуствен интелект

Leave a Reply