Skip to main content
ТАЙНИТЕ НА СИЛНИЯ ЕКИП ПО КИБЕРСИГУРНОСТ

26.04.2023 |

С бързата дигитализация на бизнеса значението на киберсигурността нарасна драстично за компании от всякакъв мащаб и във всички сектори. Нейната сложност и специфични изисквания налагат на организациите да изграждат екипи по сигурността за вътрешно ползване или да я получават като услуга от доставчици на управлявани услуги за сигурност (MSSP).

Добрият екип по киберсигурност не е просто група от хора, а сложна комбинация от технологии, процеси и редица хора с различен опит. Човешкият фактор е от първостепенно значение за възвръщаемостта на инвестициите в киберсигурността, защото киберсигурността е свързана с хората, а не с технологиите. Дори и най-добрата технология няма да работи ефективно, ако не е настроена правилно от експерт, който знае какво прави.

ПЛАНИРАНЕТО

ПЪРВО ПЛАНИРАЙТЕ, ПОСЛЕ НАЕМЕТЕ

Може би си мислите, че началната точка за изграждане на екип по киберсигурност е да наемете технически системен администратор, който да наблюдава системите за сигурност, или специалист по киберсигурност, който разбира от съответствие и управление на киберсигурността. По-добрият подход обаче е да определите стратегия за киберсигурност въз основа на вашите корпоративни нужди и цели, преди да наемете екипа, който може да изпълни тази стратегия.

Планирането може да се извърши вътрешно или с помощта на външни консултанти, но винаги имайте предвид: Стратегията винаги трябва да се изготвя преди първото наемане на служители.

САМООЦЕНКА

Направете самооценка, за да определите бизнес целите си, свързани с технологиите, цифровите активи, известните технологии и т.н.

ПРИОРИТИЗИРАЙТЕ

Започнете с непосредствените си нужди, но имайте предвид какво може да планира организацията ви в бъдеще, за да сте сигурни, че стратегията ви за киберсигурност е съобразена не само с настоящето, но и с бъдещето.

ДЕФИНИРАЙТЕ

Дефинирайте стабилна стратегия за киберсигурност с необходимите роли, отговорности, експертни познания и нива на обслужване, които очаквате от вашия екип по киберсигурност. Това включва дефиниране на:

 • липсващи архитектурни изисквания
 • оперативни изисквания
 • неоперативни умения
 • изисквания за съответствие с изискванията на индустрията

Осигуряването на всичко горепосочено ви позволява да създадете по-добра организационна структура и техническа инфраструктура, която може да се мащабира с разрастването на бизнеса ви. То също така създава по-рентабилен и функционален екип, който може да се развива с течение на времето.

НУЖДИ

Тъй като търсенето на експерти по киберсигурност е изключително голямо, първите ви стъпки са от решаващо значение:

 • Помислете стратегически за краткосрочните и дългосрочните си цели, уязвимостите и слабостите си.
 • Оценете честно колко добре работи съществуващият ви екип.
 • Преценете икономическия си контекст

ДЕФИНИРАЙТЕ УСЛУГИТЕ СИ ЗА СИГУРНОСТ

 • Определете пазарното търсене на вашите услуги – проучете настоящите и бъдещите пазарни тенденции, разпоредби (напр. въвеждането на GDPR през 2018 г. увеличи търсенето на проверки за съответствие на сигурността)
 • Помислете какво ще ви отличи от вашите конкуренти на пазара – това може да са нишови услуги, вашата компетентност в бранша, начинът, по който предлагате услугите си, и т.н.
 • Съсредоточете се върху основните умения в областта на киберсигурността
 • Създайте ясна визия за това как ще изглеждат вашите услуги
 • Опишете резултатите от предоставянето на вашите услуги и добавената стойност за клиента
 • Не забравяйте да следите за баланса между сигурност, използваемост и функционалност

Прочетете стратегиите за изграждане на отличен екип по сигурността и още полезна информация – тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Киберсигурност