URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

  • Експерт в областта на цифровите технологии
  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Швеция

Industry - Field of Education and Training

  • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

  • Английски

Целева група

  • Ученици с висок успех
  • Лица, завършили висше образование (ЕКР 8)

Typology of training opportunities

Курс

Учебна дейност

курс за електронно обучение

Тип на оценката

  • Онлайн

Продължителност на обучението

До 3 месеца

Усилие

Неинтензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Diploma supplement

Self-paced course

Yes