URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Повишена действителност
 • Виртуална реалност
 • Софтуер
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Европейски съюз

Industry - Field of Education and Training

 • Education not further defined
 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving education

Целеви език

 • Английски

Целева група

 • Ученици с висок успех
 • Лица, завършили висше образование (ЕКР 7)
 • Лица с от 3 до 10 години трудов стаж
 • Лица с повече от 10 години трудов стаж

Typology of training opportunities

МООК

Учебна дейност

курс за електронно обучение

Тип на оценката

 • Онлайн

Продължителност на обучението

До 3 месеца

Усилие

Неинтензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Self-paced course

Yes