URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.

Цифрови технологии/специализация

 • Интернет на предметите

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Италия

Industry - Field of Education and Training

 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)

Целеви език

 • Английски

Целева група

 • Ученици с висок успех
 • Неместни оратори
 • Лица във висшето образование (ниво 6 по ЕКР)
 • Лица, завършили висше образование (ЕКР 7)
 • Лица с от 0 до 3 години трудов стаж
 • Лица, завършили висше образование (ЕКР 8)
 • Лица с висше образование (ЕКР 7)
 • Лица с висше образование (ЕКР 8)
 • Местни оратори
 • Лица, които са завършили висше образование (ниво 6 по ЕКР)

Typology of training opportunities

Кратка програма за обучение

Учебна дейност

образователна програма

Тип на оценката

 • Classroom based

Продължителност на обучението

До 4 седмици

Усилие

На пълно работно време

Предложено удостоверение

Self-paced course

Yes