URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за всички

Цифрови технологии/специализация

 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Междинно

Geographic Scope - Country

 • Латвия
 • Литва
 • Естония

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Целеви език

 • Английски
 • Латвийски
 • Литовски

Целева група

 • Лица в средното/задължителното образование
 • Лица във висшето образование (ниво 6 по ЕКР)
 • Лица с висше образование (ЕКР 7)
 • Лица с висше образование (ЕКР 8)
 • Лица, нуждаещи се от преквалификация

Typology of training opportunities

Курс

Учебна дейност

курс за електронно обучение

Тип на оценката

 • Онлайн

Продължителност на обучението

До 3 месеца

Усилие

Неинтензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Учебна дейност

Self-paced course

Yes