Image

stanford

Publish in core platform

Yes

Author

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за всички
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Машинно обучение

Ниво на цифровите умения

 • Междинно
 • Основни

Geographic Scope - Country

 • Обединеното кралство

Industry - Field of Education and Training

 • Basic programmes and qualifications

Целеви език

 • Български

Вид на инициативата

Международна инициатива

Целева група

 • Лица, нуждаещи се от преквалификация

Typology of training opportunities

Курс

Учебна дейност

курс в класна стая

Тип на оценката

 • Онлайн

Продължителност на обучението

До 3 месеца

Is this course free

Yes

Is the certificate/credential free

Yes

Вид на записа за обучение

Единична оферта

Training Start date

Усилие

Интензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Учебна дейност

Self-paced course

Yes

URL

Link text

Link Type

Organization url