Image

sara

Publish in core platform

Yes

Author

Целева аудитория

  • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

  • Киберсигурност

Ниво на цифровите умения

  • Напреднал

Geographic Scope - Country

  • Румъния

Industry - Field of Education and Training

  • Basic programmes and qualifications

Целеви език

  • Датски

Вид на инициативата

Местна инициатива

Целева група

  • Неместни оратори

Typology of training opportunities

Програмен модул

Учебна дейност

доброволчество

Тип на оценката

  • Учене, основано на научноизследователска дейност

Продължителност на обучението

До 6 месеца

Organization

Is this course free

Yes

Is the certificate/credential free

Yes

Вид на записа за обучение

База данни

Training Start date

Усилие

На пълно работно време

Предложено удостоверение

Учебна дейност

Self-paced course

Yes

URL

Link text

Link Type

Organization url