URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения в образованието.

Цифрови технологии/специализация

 • Интернет на предметите
 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Гърция

Industry - Field of Education and Training

 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined

Целеви език

 • Гръцки
 • Английски

Целева група

 • Лица, нуждаещи се от преквалификация
 • Лица, които са завършили висше образование (ниво 6 по ЕКР)

Typology of training opportunities

Образователна програма

Учебна дейност

образователна програма

Тип на оценката

 • Classroom based

Продължителност на обучението

Няколко години

Усилие

На пълно работно време

Предложено удостоверение

Qualification award

Self-paced course

Yes