URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Цифрови умения

Ниво на цифровите умения

 • Напреднал

Geographic Scope - Country

 • Швеция

Industry - Field of Education and Training

 • Computer use

Целеви език

 • Английски

Целева група

 • Неместни оратори
 • Ученици с висок успех
 • Лица, които са завършили висше образование (ниво 6 по ЕКР)
 • Лица, завършили средно/задължително образование

Typology of training opportunities

Курс

Учебна дейност

курс за електронно обучение

Тип на оценката

 • Онлайн

Продължителност на обучението

До 3 месеца

Усилие

Интензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Учебна дейност

Self-paced course

Yes