URL

Link text

Link Type

Целева аудитория

 • Цифрови умения за работната сила.
 • Цифрови умения за специалисти в областта на ИКТ и други експерти в областта на цифровите технологии.

Цифрови технологии/специализация

 • Софтуер

Ниво на цифровите умения

 • Напреднал
 • Експерт в областта на цифровите технологии

Geographic Scope - Country

 • Швеция

Industry - Field of Education and Training

 • Generic programmes and qualifications not further defined

Целеви език

 • Английски

Целева група

 • Ученици с висок успех
 • Лица с от 0 до 3 години трудов стаж

Typology of training opportunities

Образователна програма

Учебна дейност

курс за електронно обучение

Тип на оценката

 • Онлайн

Продължителност на обучението

Няколко години

Усилие

Интензивно обучение в режим на частична посещаемост

Предложено удостоверение

Diploma supplement

Self-paced course

Yes