Skip to main content
ТВОРЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ЦИФРОВИ МЕДИИ И МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

19.07.2023 |

Курсът е предназначен за всички, които искат да приложат техническите си умения в творческа работа – от видеоигри до арт инсталации и интерактивна музика, а също и за художници, които искат да използват програмирането в своята артистична практика.

След завършване на курса ще имате умения да създавате идейни аудиовизуални програми за настолни и мобилни устройства с помощта на средата Processing. Ще манипулирате умело творчески звук, ще представяте изображения и последователности от изображения, ще генерирате интерактивни алгоритмични графики и дори ще конструирате основна игра, използвайки 2D физичен двигател. Освен това ще бъдат на разположение допълнителни ресурси в помощ на учениците без предишен опит в програмирането.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Софтуерно инженерство

Мобилни приложения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Масивен онлайн образователен курс 

Език на обучението

Български

Английски 

Държава, предоставяща обучението

България

Други

Класификация

Единична възможност

База данни