Skip to main content
ТехнологияAI & MLАудиторияЗа всичкиЗа ИКТ професионалистиНОВИНИ

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИИ ПРОАКТИВНО, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАПАЗВАТЕ КОНТРОЛА ВЪРХУ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

By 03.05.2023No Comments
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИИ ПРОАКТИВНО, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО ЗАПАЗВАТЕ КОНТРОЛА ВЪРХУ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

02.05.2023 |

Нека направим така, че България да стане от онези икономики в света, които с помощта на ИИ увеличават производителността си и стават все по-конкурентоспособни. 

Този призив отправи председателят на УС на БАСКОМ и УС на БРАИТ Доброслав Димитров пред главните изпълнителни директори и техните екипи на холдинг “Стара планина”. Холдингът включва ключови компании, сред които М+С Хидравлик – хидравлични мотори и кормилни управления, Хидравлични елементи и системи АД – хидравлични цилиндри, Елхим Искра АД – акумулатори, стартерни и тягови батерии, Българска роза АД – етерични масла, Боряна АД – конфекция, плетени изделия и трикотаж, Фазан АД – производител на чорапи, Устрем АД – производство на резервни части. 

Доброслав Димитров бе поканен от председателя на АИКБ Васил Велев да запознае представителите на холдинга с новите възможности, които отваря пред бизнеса изкуственият интелект.
 

Той е множител на умения и производителност, увеличава капацитет и дава изпреварващо предимство на компаниите, които бързо успеят да намерят приложението му, разказа Доброслав Димитров. Той поясни как работи изкуственият интелект, как се обучава и какво може да очакваме в съвсем близко бъдеще от развитието на технологията. Не пропусна да засегне и важни социални предизвикателства, пред които ще се изправим много скоро – задълбочаване на пропастта между бизнесите и експертите, които прилагат изкуствен интелект и тези, които не го правят; изостряне на социалните неравенства в обществата и многобройни морални дилеми, които тази мощна технология поставя пред човека. 

От ключово значение е ние, хората, да запазим контрола си върху взимането на решенията. Изкуственият интелект може да има многобройни предложения как да оптимизираме  бизнеса си, например, но ние, собствениците и управителите на фирмите сме тези, които трябва да взимаме крайните решения, защото имаме целия контекст, обусловен от човешкия фактор, поясни още Доброслав Димитров.
 

“Ние тук в тази зала не може да направим нищо срещу това някой луд в някоя пещера да започне да разработва биологично оръжие с помощта на изкуствен интелект. Но може да направим така, че нашите компании да не започнат изведнъж да си губят договорите, защото други компании някъде по света вече са внедрили изкуствен интелект и благодарение на това предлагат по-добри условия и по-ниски цени”, каза още Доброслав Димитров.

 Той очерта конкретни сфери на приложение на изкуствения интелект в машиностроенето, ERP системите, управлението на базите данни и мн. др.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект