Skip to main content

Възможности

Ако търсиш възможности да подобрите дигиталните си умения, кариерата си или да подкрепите своя проект, то си на правилното място.

Тук ще откриеш актуални възможности за обучение, финансиране и кариера в цялата страна и Европа.

Обмисляш преквалификация и повишаване на умения в сферата на дигиталните технологии?
В раздела Обучение ще откриеш каталог с образователни курсове на всички нива, включително програми, инструменти, онлайн платформи за обучение и масивни отворени образователни курсове за всички нива.

Различни възможности за финансиране, идващи от цяла Европа, са представени в раздела за Финансиране. Там ще откриеш актуални грантове, възможности за заеми и други типове финансови инструменти на европейско и национално ниво.

Разделът Кариери предоставя насоки за кариерийно развитие, инструменти за оценка и тенденции в пригодността за заетост, различни услуги, платформи и компании, предлагащи работни места в страната и Европа.

Възползвай се максимално от тези възможности!

КУРСОВЕ ПО РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

By За деца, В образованието, Базови дигитални умения, Роботика, Софтуерно инженерство, Възможности, Аудитория, Технология, Български, България, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, Присъствено oбучение, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Такса за обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
КУРСОВЕ ПО РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

29.05.2023 |

Много повече от курсове по роботика и програмиране!

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки! По време на курсовете се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и професионално развитие на учениците в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни теми, съобразени с интересите и възрастта на учениците между 1 и 10 клас.

 

За кого са подходящи курсовете по роботика?

За всеки любознателен ученик с желание да учи роботика и програмиране.

 

Курсове са разделени по следния начин:

 • 5-6 г. – Подреждане на логически блокчета, под формата на пъзел и програмиране на робота Kubo
 • 7-8 г. – Създаване на опростени LEGO роботи и въведение в програмирането им.
 • 9-12 г. – Създаване на сложни LEGO роботи и програмиране със сложни условия и още много.
 • 13-16 г. – Работа с платформите mBot и Micro:bit. Учениците създават и програмират различни проекти.

 

Допълнително информация – тук.

Детайли

Уебсайт

www.robotika.bg 

Таргет аудитория

 Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Роботика

Софтуерно инженерство

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Присъствено 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

База данни

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

By За всички, За работещи, За ИКТ професионалисти, За публична администрация, Възможности, Аудитория, Форма на финансирането, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Грант, Инициатива на финансирането
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

25.05.2023 |

На фона на сигналите на бизнеса в България за критично ниското ниво на дигитални умения на българите и драматичното разминаване с нуждите на трудовия пазар служебното правителство одобри възможност за финансиране на цифрови и други ключови компетенции. За първи път ще се финансират обучения за придобиване на определено ниво на цифрова компетентност.

Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, цифрови и други ключови компетентности.

Това е заложено в проект на постановление на Министерския съвет, който беше одобрен днес от правителството. С документа се определят условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход (ФСП).

Постановлението доразвива и надгражда досега натрупания опит за обучения с ваучери на заети и безработни по проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2009-2020 г., уточняват от пресцентъра на кабинета.

За първи път ще се финансират обучения за придобиване на базово, средно, напреднало и високоспециализирано ниво на цифрова компетентност. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта на безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи по ПРЧР, НПВУ и ФСП. Те ще могат да кандидатстват за тях чрез електронната платформа на агенцията.

Ваучерът ще представлява цифров документ с уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване. Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.

Хората, получили ваучери, ще имат право сами да избират вида и доставчика на обучението. Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на курсовете. За придобиване на първа степен професионална квалификация например тя ще бъде 660 лв. за обучение от не по-малко от 300 учебни часа. За втора степен на професионална квалификация ваучерът ще е на стойност 1320 лв. за не по-малко от 660 учебни часа, а за трета степен – 1980 лв. за 960 учебни часа.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Агенцията по заетостта

Бенефициенти

Физически лица

Условия

Безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи

ВЪВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – АПРИЛ 2023

By Технология, Базови дигитални умения, Аудитория, За всички, В образованието, За работещи, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Платено обучение, Курс, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
ВЪВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ - АПРИЛ 2023

24.04.2023 |

Курсът дава възможност на учители и директори да приложат аналитично мислене при изработването на план за дигитализация на учебни процеси, било то на ниво класна стая или училище. Курсистите ще се запознаят с академични понятия и модели за качество на дигиталните практики и ресурси, както и с особеностите на разписване на проект за иновативно училище с акцент дигитализация. Курсът е в партньорство с „Образование без раници“, водеща експертна гражданска организация в сферата училищна дигитализация.

Умения, които ще придобиете

 • Оценяване на качеството на дигитални учебни процеси
 • Оценяване на качеството на дигитални учебни ресурси
 • Планиране на дигитализация на учебни процеси
 • Разписване на проект за иновативно училище
 • Анализиране и систематично мислене

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всички учители, заместник директори и директори с интерес в дигитализацията, образователни предприемачи.

Обучението стартира на 27 април, за регистрация и допълнителна информация, кликнете тук.
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Платено обучение (160лв)

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

FIRST STEPS IN CREATING CLASSIFICATION MODELS WITH PYTHON

By Технология, Базови дигитални умения, Софтуерно инженерство, Аудитория, За всички, За работещи, За ИКТ професионалисти, България, Безплатно обучение, До една седмица, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Български, Формат на обучението, Онлайн обучение, Такса за обучението, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Продължение на обучението, Други обучения
, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
FIRST STEPS IN CREATING CLASSIFICATION MODELS WITH PYTHON

21.04.2023 |

Гледай безплатно онлайн семинар на тема „Първи стъпки в създаването на класификационни модели с Python (Jupyter Notebook)“ нa 27 април 2023 г. (четвъртък) от 19:00 часа с лектор Георги Христов.

За семинара

Семинарът цели да разгледа основните съображения при създаването на класификационни модели. Ще бъдат описани основните стъпки при създаването на модел, както и рисковите фактори, с които всеки начинаещ (а и не само) трябва да внимава. В края на семинара ще бъде създаден прост класификационен модел на Python (Jupyter Notebook), който демонстрира описаните проблеми.

За лектора

Георги Христов

Георги е ML ентусиаст с изявен интерес към научната работа. Завършва финанси и счетоводство и не след дълго открива страстта си към машинното самообучение, и програмирането. В момента е докторант и преподавател, и разглежда различните възможности, по които невроеволюцията (комбинацията между невронни мрежи и генетични алгоритми) може да се прилага с цел подобрено управление на риска в търговските банки. Проявява интерес и към създаването на макроикономически модели, и симулации. Работи основно с Python.

За допълнителна информация и регистрация – тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

Софтуерно инженерство

Програмиране

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Семинар

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

By Микроелектроника, Изчисления, 5G & WiFi, IoT, Аудитория, За ИКТ професионалисти, Технология, AI & ML, Роботика, Софтуерно инженерство, Форма на финансирането, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Международна инициатива за финансиране, Грант, Инициатива на финансирането
НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

21.04.2023 |

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

С третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Кой може да кандидатства?

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от такива, или вече регистрирани компании или юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейност в България от не повече от 5 години, при които поне един от основателите на компанията/юридическото лице е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Какви проекти се търсят?

Ще бъдат финансирани проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Краен срок за кандидатсване: 15 май 2023 г.

За повече информация тук.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

IoT

Софтуерно инженерство

Микроелектроника

Роботика

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Фондация „Америка за България“

Бенефициенти

Стартъпи

Условия

PROGRAMMING BASICS WITH C#

By Технология, Базови дигитални умения, Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Аудитория, За всички, В образованието, За работещи, Безплатно обучение, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, Онлайн обучение, Такса за обучението, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
PROGRAMMING BASICS WITH C#

20.04.2023 |

Курсът „Programming Basics“ дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Умения, които ще придобиеш:

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без да има нужда от опит с технологиите и компютърните науки.

За да разгледате подробно темите в курса и допълнителна информация тук.

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от СофтУни, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, валидно в целия Европейски съюз.

Записването в курса е отворено до 10 май.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Програмиране

Софтуерно инженерство

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

База данни

BLOCKCHAIN DEVELOPMENT – APRIL 2023

By Технология, Блокчейн, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, България, Формат на обучението, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Платено обучение, Курс, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
BLOCKCHAIN DEVELOPMENT - APRIL 2023

20.04.2023 |

Блокчейн технологиите решават все повече проблеми в бизнеса, а това води до огромно търсене на програмисти в тази област. Този курс ще може да даде нужните умения на курсистите, за да стартират кариера като Blockchain Developer. Ще научат как работи блокчейн технологията и кои са градивните ѝ единици. Ще разберат кои са най-добрите среди за разработка, тулове и практики при разработването на Smart Contracts. Курсистите ще се научат да програмират на езика Solidity, който е най-използваният при разработването на Smart Contracts. Аудиторията ще създава Web3.0 приложения с JavaScript, като ще чете данни от блокчейна, ще интегрира връзка с Web3.0 Wallet и ще създава трансакции. В допълнение ще бъдат представени най-използваните архитектури при разработката на децентрализирани приложения, как се осъществява връзката между Web2.0 и Web3.0, както и какво представляват някои от най-известните блокчейн протоколи.

Умения, които ще придобиеш:

 • Програмиране на Solidity
 • Създаване на Blockchain приложения чрез основни Desing Patterns
 • GAS оптимизиране на Smart Contracts
 • Работа с основни Security концепции при реализация на Smart Contracts
 • Интеракция с блочкейн чрез JavaScript
 • Работа с блокчейн технологии
 • Работа с архитектури за децентрализирани приложения
 • Работа с блокчейн протоколи

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за студенти, които имат абстрактно и алгоритмично мислене, могат да боравят с по-сложни функции, усвоили са концепциите на обектно-ориентираното програмиране на програмния език JavaScript. Препоръчително e участващите в курса да са преминали през ниво Advanced на програмен език и да имат умения за работа с REST API, асинхронно програмиране, DOM, HTML и CSS.

За повече информация и регистрация тук.

Записването в курса е отворено до 23 април. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Блокчейн

Дигитални умения

Ниво на трудност

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Платено обучение (190лв)

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

EIT DIGITAL VENTURE PROGRAM В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ В РАННА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ

By Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Мобилни приложения, Изчисления, Телекомуникации, 5G & WiFi, Технология, IoT, Киберсигурност, Аудитория, AI & ML, За всички, AR & VR, За ИКТ професионалисти, Роботика, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, България, Грант
EIT DIGITAL VENTURE PROGRAM В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ В РАННА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ

19.04.2023 |

EIT Digital представлява звеното за дигитални компании на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Чрез своята Venture Program, която стартира своето шесто издание, предприемачи в ранна фаза на развитие ще могат да получат подкрепа.

Програмата е отворена за екипи от поне двама души, които имат иновативна бизнес идея, концепция или прототип в сферата на дигиталните технологии, финанси, градове, здраве. За целта се търсята компании от Източна Европа, включително и България. Същевременно е отворен и процесът по кандидатстване в програмата EIT Digital Challenge, която има цели да привлече по-опитни стартъпи, които се занимават с дълбоки технологии, се споделя в интервю, проведено от в. Капитал.

Целта на Venture Capital e да подпомогне предприемачи от 22 страни – Прибалтика, Южна и Източна Европа.  Преакселераторската програма трябва да даде основното необходимо, за да може бизнес идеята да се превърне в стартъп, с което лесно да достигне до MVP фазата (Minimum viable product – минимално работещ продукт, бел. ред.). След това идеята е компаниите да наберат капитал от инвеститор с цел по-натъчно развитие.

Всички екипи ще получават първоначално 5 хил. евро подкрепа, след което още 10 хил. евро за тези, които завършат програмата и основат свое дружество. Освен това първите десет компании от програмата, които успеят да наберат поне 50 хил. евро частно финансиране до края на ноември, ще получат и допълнителни 10 хил. евро от EIT Digital, което означава, че общо едно дружество може да получи до 25 хил. евро.

От EIT Digital Venture Program напомнята, че има редица успешни компании, преминали през програмата, включително и от България.

Детайли

Уебсайт

www.eitdigital.eu/venture-program/ 

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект
Куберсигурност
5G
Виртуална реалност
Софтуерно инжинерство
Мобилни приложения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

EIT Digital Venture Program

Бенефициенти

Стартъпи

VENTURE CAPITAL ФОНДЪТ ELEVEN VENTURES ТЪРСИ КОМПАНИИ, В КОИТО ДА ИНВЕСТИРА

By Големи данни, Микроелектроника, Изчисления, Телекомуникации, Технология, 5G & WiFi, Киберсигурност, IoT, AI & ML, За всички, AR & VR, За работещи, Уеб разработка, За ИКТ професионалисти, Мобилни приложения, Възможности, Блокчейн, Други, България, Международна инициатива за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Грант
VENTURE CAPITAL ФОНДЪТ ELEVEN VENTURES ТЪРСИ КОМПАНИИ, В КОИТО ДА ИНВЕСТИРА

30.03.2023 |

 Българският рисков фонд Eleven Ventures търси кандидати, в които да инвестира 300 000 евро срещу 10-процентов дял от капитала на дружеството. 

Фондът предлага и подкрепа чрез създаване на индивидуален план за растеж, срещи с бизнес ментори, както и подкрепа в търсенето на бъдещи рундове на финансиране. За програмата Eleven Alpha се търсят се най-вече стартъпи от секторите, в които Eleven обичайно инвестира, а именно финтех, здравеопазване, бъдеще на работата и бъдеще на храните, но от фонда споделят, че проявяват интерес и към други стартъпи, намиращи се на територията на Югоизточна Европа. Според управляващият партньор на Eleven Ивайло Симов, фондът ще инвестира в около пет компании от различни сектори, цитират от в. “Капитал”. Симов отбелязва, че се търсят компании които вече имат прототип, или опит в работата с клиенти, но това не означава, че няма място и за проекти на етап “идея”. За да получи финансиране една компания тя трябва да разполага с добър екип. Според Симов това означава, че кандидатстващите следва да разполагат с опит и ноу-хау в сферата, в която ще опитат да навлязат, а за профилите на партньорите в стартъп начинанието споделя, че е препоръчително да са различни, за да се покриват основните нужди на един функциониращ бизнес. 

Eleven Alpha е тримесечна програма, с бърз процес на кандидатстване, получаване на инвестиция в рамките на до 2 месеца, като от фонда припомнят, че първият български “еднорог” Payhawk получава подобна инвестиция при своята ранна фаза на развитие. 

Апликации може да се подават чрез сайта на Eleven до 19-ти ноември 2022 г. Стартирането на програмата и основните дейности ще започнат през януари 2023 г. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

5G

Роботика

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Бенефициенти

Стартъпи

Условия

РАБОТЕЩИ СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ

By Базови дигитални умения, Дигитален маркетинг, Медийна грамотност, За всички, В образованието, За работещи, Възможности, Технология, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Безплатно обучение, До една седмица, Български, България, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Кратка образователна програма
РАБОТЕЩИ СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ

30.03.2023 |

 Създаването на съдържание стои в основата на дигиталния маркетинг, а умението да пишеш завладяващо и креативно е задължително за всеки желаещ да се впусне в дълбините на цялостното разработване на брандинг. 

SoftUni Digital предоставя безплатно обучителен семинар на тема “Стратегии за създаване на съдържание”.

Онлайн събитието е предназначено за всички, които се занимават със създаване на съдържание в социалните мрежи и се интересуват от най-новите методи за ангажиране на аудиторията и привличане на нова потребителска маса. По време на лекцията ще се разгледат теми като:

 • Защо е важно да има стратегически план за социалните мрежи?
 • Как да се развият стратегиите ни за съдържание?
 • Важен ли е брандингът и идентичността ни?
 • Кои са най-новите тенденции за създаването на brand и product awareness?
 • Как се измерва ефективността от работата ни?

Уебинарът има за цел да покаже чрез практически примери различните подходи в дигиталния маркетинг и успешни прийоми за създаване на съдържание.

Лекцията ще се проведе онлайн на 26 януари от 19:00 ч. след предварително записване тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Кратка образователна програма

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

Единична възможност

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

By Технология, Микроелектроника, Киберсигурност, Изчисления, AI & ML, Телекомуникации, AR & VR, Дигитален маркетинг, Базови дигитални умения, Медийна грамотност, Роботика, 5G & WiFi, Софтуерно инженерство, IoT, Уеб разработка, Аудитория, Мобилни приложения, В образованието, Блокчейн, Възможности, Големи данни, Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, Грант, Инициатива на финансирането
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

27.03.2023 |

 Вече повече от три десетилетия Европейския съюз финансира програмата „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа. Годините опит в развитието на програмата са доказали, че обучението в чужбина има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно, като значително подобрява и езиковите умения на студентите.

 

Програма „Еразъм+“ помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между държавите по програмата. Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, както и за докторанти.

“Еразъм+” предлага чудесна възможност за тези, които желаят да подобрят или развият своите дигитални умения в областта на новите технологии в чуждестранен университет. 

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Вашата изпращаща институция (настоящият университет, в който учите) и вашата приемаща институция (чуждестранният университет, който желаете да посещавате) трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“. Важно е да имате предвид, че периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате.

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ. Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Налична е и допълнителна подкрепа за студенти, отиващи на стаж, за студенти в неравностойно положение и за студенти от най-отдалечените държави или региони по програмата. Равнищата на безвъзмездните средства и фиксираният размер на средствата за обмен между държави по програмата и държави партньори се публикуват в ръководството за програма „Еразъм+“.Details

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

изкуствен интелект, киберсигурност, IoT, големи данни, блокчейн, роботика, добавена реалност, виртуална реалност, високопроизводителни изчисления, машинно обучение
облачни изчисления, 5G, телекомуникации, WiFi, квантово изчисление, софтуер
разработка на мобилни приложения, уеб разработка, микроелектроника, дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

Европейски съюз

Бенефициенти

Физически лица

Условия

ТУК

МИНИ КУРС ПО HTML И CSS

By Технология, Уеб разработка, Аудитория, За всички, Възможности, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, Безплатно обучение, До една седмица, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Продължение на обучението, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
МИНИ КУРС
ПО HTML И CSS

27.03.2023 |

 Уеб програмирането е начин за създаване на съдържание в онлайн пространството. Това умение не е просто много търсено от повечето работодатели в IT сектора, но дава възможност за извършването му като freelance дейност. Предложеният курс по-долу ще ви въведе в основите на уеб програмирането, като обучението е подходящо за напълно начинаещи. Курсът е подходящ и за тези, които нямат желание да се превърнат в професионални програмисти на уеб приложения, а просто биха искали да разберат основите на създаването на уеб съдържание или просто как работи браузърът, който всички използваме всеки ден.

Целта на курса „HTML & CSS“ е начално запознаване и увод в технологиите HTML5 и CSS3. Чрез обучението могат да се придобият начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & CSS  разработка, както и да се развият практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание HTML и езика за стилизиране на уеб съдържание CSS.

При разглеждането на HTML се обръща внимание на основните HTML тагове, параграфи, списъци, таблици, форми и контроли и таговете за семантичен HTML.

При изучаването на CSS се обръща внимание на основните CSS селектори и стилове, работа с класове, презентационни правила, правила за позициониране и изглед в CSS.

Курсът завършва с практически Workshop и изграждане на цялостна страница с HTML и CSS.

 

Курсът се предлага напълно безплатно от Софт Уни ООД напълно безплатно, след регистрация в онлайн платформата чрез предоставения линк.Details

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Уеб програмиране

Ниво на трудност

Ниско 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български 

Държава, подходяща за обучението

България

Организация

Software University

Класификация

База данни

КУРСОВЕ ПО РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

By За деца, В образованието, Базови дигитални умения, Роботика, Софтуерно инженерство, Възможности, Аудитория, Технология, Български, България, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, Присъствено oбучение, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Такса за обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
КУРСОВЕ ПО РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА

29.05.2023 |

Много повече от курсове по роботика и програмиране!

Роботиката е подходящ и много интересен за учениците начин да научат програмиране, да опознаят съвременните технологии и да се докоснат до различни науки! По време на курсовете се тренират и важни индивидуални умения, полезни за личностното и професионално развитие на учениците в бъдеще. Занятията по роботика обхващат разнообразни теми, съобразени с интересите и възрастта на учениците между 1 и 10 клас.

 

За кого са подходящи курсовете по роботика?

За всеки любознателен ученик с желание да учи роботика и програмиране.

 

Курсове са разделени по следния начин:

 • 5-6 г. – Подреждане на логически блокчета, под формата на пъзел и програмиране на робота Kubo
 • 7-8 г. – Създаване на опростени LEGO роботи и въведение в програмирането им.
 • 9-12 г. – Създаване на сложни LEGO роботи и програмиране със сложни условия и още много.
 • 13-16 г. – Работа с платформите mBot и Micro:bit. Учениците създават и програмират различни проекти.

 

Допълнително информация – тук.

Детайли

Уебсайт

www.robotika.bg 

Таргет аудитория

 Дигитални умения в образованието 

Дигитални умения за деца

Дигитална технология/ категория

Роботика

Софтуерно инженерство

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Присъствено 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

База данни

ВЪВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ – АПРИЛ 2023

By Технология, Базови дигитални умения, Аудитория, За всички, В образованието, За работещи, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Платено обучение, Курс, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
ВЪВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩНАТА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ - АПРИЛ 2023

24.04.2023 |

Курсът дава възможност на учители и директори да приложат аналитично мислене при изработването на план за дигитализация на учебни процеси, било то на ниво класна стая или училище. Курсистите ще се запознаят с академични понятия и модели за качество на дигиталните практики и ресурси, както и с особеностите на разписване на проект за иновативно училище с акцент дигитализация. Курсът е в партньорство с „Образование без раници“, водеща експертна гражданска организация в сферата училищна дигитализация.

Умения, които ще придобиете

 • Оценяване на качеството на дигитални учебни процеси
 • Оценяване на качеството на дигитални учебни ресурси
 • Планиране на дигитализация на учебни процеси
 • Разписване на проект за иновативно училище
 • Анализиране и систематично мислене

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за всички учители, заместник директори и директори с интерес в дигитализацията, образователни предприемачи.

Обучението стартира на 27 април, за регистрация и допълнителна информация, кликнете тук.
Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Платено обучение (160лв)

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

FIRST STEPS IN CREATING CLASSIFICATION MODELS WITH PYTHON

By Технология, Базови дигитални умения, Софтуерно инженерство, Аудитория, За всички, За работещи, За ИКТ професионалисти, България, Безплатно обучение, До една седмица, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Български, Формат на обучението, Онлайн обучение, Такса за обучението, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Продължение на обучението, Други обучения
, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
FIRST STEPS IN CREATING CLASSIFICATION MODELS WITH PYTHON

21.04.2023 |

Гледай безплатно онлайн семинар на тема „Първи стъпки в създаването на класификационни модели с Python (Jupyter Notebook)“ нa 27 април 2023 г. (четвъртък) от 19:00 часа с лектор Георги Христов.

За семинара

Семинарът цели да разгледа основните съображения при създаването на класификационни модели. Ще бъдат описани основните стъпки при създаването на модел, както и рисковите фактори, с които всеки начинаещ (а и не само) трябва да внимава. В края на семинара ще бъде създаден прост класификационен модел на Python (Jupyter Notebook), който демонстрира описаните проблеми.

За лектора

Георги Христов

Георги е ML ентусиаст с изявен интерес към научната работа. Завършва финанси и счетоводство и не след дълго открива страстта си към машинното самообучение, и програмирането. В момента е докторант и преподавател, и разглежда различните възможности, по които невроеволюцията (комбинацията между невронни мрежи и генетични алгоритми) може да се прилага с цел подобрено управление на риска в търговските банки. Проявява интерес и към създаването на макроикономически модели, и симулации. Работи основно с Python.

За допълнителна информация и регистрация – тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

Софтуерно инженерство

Програмиране

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Семинар

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

PROGRAMMING BASICS WITH C#

By Технология, Базови дигитални умения, Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Аудитория, За всички, В образованието, За работещи, Безплатно обучение, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, Онлайн обучение, Такса за обучението, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Продължение на обучението, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
PROGRAMMING BASICS WITH C#

20.04.2023 |

Курсът „Programming Basics“ дава начални умения по програмиране, необходими за всички технологични специалности в Софтуерния университет. Това включва писане на програмен код на начално ниво (basic coding skills), работа със среда за разработка (IDE), използване на променливи и данни, оператори и изрази, работа с конзолата (четене на входни данни и печатане на резултати), използване на условни конструкции (if, if-else) и цикли (for, while, do-while).

Умения, които ще придобиеш:

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без да има нужда от опит с технологиите и компютърните науки.

За да разгледате подробно темите в курса и допълнителна информация тук.

След преминаване на изпита, ще придобиете сертификат от СофтУни, ако получите оценка над Мн. добър 5.00 от практическата част, а също така ще имате възможност да получите държавно признато „Удостоверение за професионално обучение“, валидно в целия Европейски съюз.

Записването в курса е отворено до 10 май.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Програмиране

Софтуерно инженерство

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

База данни

BLOCKCHAIN DEVELOPMENT – APRIL 2023

By Технология, Блокчейн, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, България, Формат на обучението, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Платено обучение, Курс, До три месеца, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
BLOCKCHAIN DEVELOPMENT - APRIL 2023

20.04.2023 |

Блокчейн технологиите решават все повече проблеми в бизнеса, а това води до огромно търсене на програмисти в тази област. Този курс ще може да даде нужните умения на курсистите, за да стартират кариера като Blockchain Developer. Ще научат как работи блокчейн технологията и кои са градивните ѝ единици. Ще разберат кои са най-добрите среди за разработка, тулове и практики при разработването на Smart Contracts. Курсистите ще се научат да програмират на езика Solidity, който е най-използваният при разработването на Smart Contracts. Аудиторията ще създава Web3.0 приложения с JavaScript, като ще чете данни от блокчейна, ще интегрира връзка с Web3.0 Wallet и ще създава трансакции. В допълнение ще бъдат представени най-използваните архитектури при разработката на децентрализирани приложения, как се осъществява връзката между Web2.0 и Web3.0, както и какво представляват някои от най-известните блокчейн протоколи.

Умения, които ще придобиеш:

 • Програмиране на Solidity
 • Създаване на Blockchain приложения чрез основни Desing Patterns
 • GAS оптимизиране на Smart Contracts
 • Работа с основни Security концепции при реализация на Smart Contracts
 • Интеракция с блочкейн чрез JavaScript
 • Работа с блокчейн технологии
 • Работа с архитектури за децентрализирани приложения
 • Работа с блокчейн протоколи

За кого е подходящ курсът?

Курсът е подходящ за студенти, които имат абстрактно и алгоритмично мислене, могат да боравят с по-сложни функции, усвоили са концепциите на обектно-ориентираното програмиране на програмния език JavaScript. Препоръчително e участващите в курса да са преминали през ниво Advanced на програмен език и да имат умения за работа с REST API, асинхронно програмиране, DOM, HTML и CSS.

За повече информация и регистрация тук.

Записването в курса е отворено до 23 април. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения в образованието 

Дигитална технология/ категория

Блокчейн

Дигитални умения

Ниво на трудност

Средно 

Високо 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Платено обучение (190лв)

Продължение на обучението

До три месеца

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

РАБОТЕЩИ СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ

By Базови дигитални умения, Дигитален маркетинг, Медийна грамотност, За всички, В образованието, За работещи, Възможности, Технология, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Безплатно обучение, До една седмица, Български, България, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Кратка образователна програма
РАБОТЕЩИ СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ В РАЗЛИЧНИ ПЛАТФОРМИ

30.03.2023 |

 Създаването на съдържание стои в основата на дигиталния маркетинг, а умението да пишеш завладяващо и креативно е задължително за всеки желаещ да се впусне в дълбините на цялостното разработване на брандинг. 

SoftUni Digital предоставя безплатно обучителен семинар на тема “Стратегии за създаване на съдържание”.

Онлайн събитието е предназначено за всички, които се занимават със създаване на съдържание в социалните мрежи и се интересуват от най-новите методи за ангажиране на аудиторията и привличане на нова потребителска маса. По време на лекцията ще се разгледат теми като:

 • Защо е важно да има стратегически план за социалните мрежи?
 • Как да се развият стратегиите ни за съдържание?
 • Важен ли е брандингът и идентичността ни?
 • Кои са най-новите тенденции за създаването на brand и product awareness?
 • Как се измерва ефективността от работата ни?

Уебинарът има за цел да покаже чрез практически примери различните подходи в дигиталния маркетинг и успешни прийоми за създаване на съдържание.

Лекцията ще се проведе онлайн на 26 януари от 19:00 ч. след предварително записване тук

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Ниво на трудност

Ниско 

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Кратка образователна програма

Език на обучението

Български

Държава, предоставяща обучението

България

Класификация

Единична възможност

МИНИ КУРС ПО HTML И CSS

By Технология, Уеб разработка, Аудитория, За всички, Възможности, Български, ВЪЗМОЖНОСТИ: Обучение, Формат на обучението, България, Безплатно обучение, До една седмица, Курс, ВЪЗМОЖНОСТИ, Онлайн обучение, Такса за обучението, Продължение на обучението, Тип на обучението, Език на обучението, Държава, предоставяща обучението
МИНИ КУРС
ПО HTML И CSS

27.03.2023 |

 Уеб програмирането е начин за създаване на съдържание в онлайн пространството. Това умение не е просто много търсено от повечето работодатели в IT сектора, но дава възможност за извършването му като freelance дейност. Предложеният курс по-долу ще ви въведе в основите на уеб програмирането, като обучението е подходящо за напълно начинаещи. Курсът е подходящ и за тези, които нямат желание да се превърнат в професионални програмисти на уеб приложения, а просто биха искали да разберат основите на създаването на уеб съдържание или просто как работи браузърът, който всички използваме всеки ден.

Целта на курса „HTML & CSS“ е начално запознаване и увод в технологиите HTML5 и CSS3. Чрез обучението могат да се придобият начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & CSS  разработка, както и да се развият практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание HTML и езика за стилизиране на уеб съдържание CSS.

При разглеждането на HTML се обръща внимание на основните HTML тагове, параграфи, списъци, таблици, форми и контроли и таговете за семантичен HTML.

При изучаването на CSS се обръща внимание на основните CSS селектори и стилове, работа с класове, презентационни правила, правила за позициониране и изглед в CSS.

Курсът завършва с практически Workshop и изграждане на цялостна страница с HTML и CSS.

 

Курсът се предлага напълно безплатно от Софт Уни ООД напълно безплатно, след регистрация в онлайн платформата чрез предоставения линк.Details

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитална технология/ категория

Уеб програмиране

Ниво на трудност

Ниско 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Български 

Държава, подходяща за обучението

България

Организация

Software University

Класификация

База данни

ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

By За всички, За работещи, За ИКТ професионалисти, За публична администрация, Възможности, Аудитория, Форма на финансирането, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Грант, Инициатива на финансирането
ДЪРЖАВАТА ЩЕ ФИНАНСИРА ОБУЧЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

25.05.2023 |

На фона на сигналите на бизнеса в България за критично ниското ниво на дигитални умения на българите и драматичното разминаване с нуждите на трудовия пазар служебното правителство одобри възможност за финансиране на цифрови и други ключови компетенции. За първи път ще се финансират обучения за придобиване на определено ниво на цифрова компетентност.

Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация, цифрови и други ключови компетентности.

Това е заложено в проект на постановление на Министерския съвет, който беше одобрен днес от правителството. С документа се определят условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Фонда за справедлив преход (ФСП).

Постановлението доразвива и надгражда досега натрупания опит за обучения с ваучери на заети и безработни по проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2009-2020 г., уточняват от пресцентъра на кабинета.

За първи път ще се финансират обучения за придобиване на базово, средно, напреднало и високоспециализирано ниво на цифрова компетентност. Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенцията по заетостта на безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи по ПРЧР, НПВУ и ФСП. Те ще могат да кандидатстват за тях чрез електронната платформа на агенцията.

Ваучерът ще представлява цифров документ с уникален идентификационен цифров код, който ще позволява неговото индивидуализиране и проследяване. Агенцията по заетостта ще продължава да поддържа на електронната си страница публичен регистър на предоставените ваучери.

Хората, получили ваучери, ще имат право сами да избират вида и доставчика на обучението. Стойността на ваучерите зависи от вида и продължителността на курсовете. За придобиване на първа степен професионална квалификация например тя ще бъде 660 лв. за обучение от не по-малко от 300 учебни часа. За втора степен на професионална квалификация ваучерът ще е на стойност 1320 лв. за не по-малко от 660 учебни часа, а за трета степен – 1980 лв. за 960 учебни часа.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за работещи

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитални умения за публична администрация

Дигитална технология/ категория

Дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Агенцията по заетостта

Бенефициенти

Физически лица

Условия

Безработни, неактивни и заети хора, които са представители на целевите групи

НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

By Микроелектроника, Изчисления, 5G & WiFi, IoT, Аудитория, За ИКТ професионалисти, Технология, AI & ML, Роботика, Софтуерно инженерство, Форма на финансирането, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, България, Международна инициатива за финансиране, Грант, Инициатива на финансирането
НАУКА С БЪДЕЩЕ III БИОТЕХНОЛОГИИ, ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ (AI) И УМНИ ТЕХНОЛОГИИ

21.04.2023 |

Покана за участие в конкурс за финансиране на проекти

С третото издание на конкурса „Наука с бъдеще“ Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения на изследователи, учени и инженери на възраст между 16 и 40 години с идеи с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, които да решават съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на техните разработки и продукти.

Кой може да кандидатства?

Поканата е отворена към кандидати от цялата страна с интерес и опит в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, на възраст от 16 до 40 години към момента на подаване на кандидатурата. Могат да кандидатстват както отделни физически лица, покриващи тези условия, така и екипи от такива, или вече регистрирани компании или юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейност в България от не повече от 5 години, при които поне един от основателите на компанията/юридическото лице е на възраст под 40 години към момента на подаване на кандидатурата.

Задължително условие е проектите, с които се кандидатства, да не са само на ниво идея, а да са преминали успешно минимум втория етап на технологична готовност (формулирана техническа концепция) съгласно международно приетата скала за оценка на зрелостта на новосъздадена технология (Technology Readiness Levels) и да е започната работа по трети етап – доказване на концепцията в експериментална среда.

Какви проекти се търсят?

Ще бъдат финансирани проекти, разработващи иновативни технологични решения с приложна насоченост в областта на биотехнологиите, изкуствения интелект и умните технологии, включително интернет на нещата (Internet of Things) и умни устройства, интелигентни преносими устройства (wearable electronics) за следене на здравни показатели, smart home и smart city системи, умни решения и технологии за здравеопазване, околна среда и достъпност на хора с увреждания, умни решения за селското стопанство и други.

Проектите следва да бъдат с висок потенциал за намиране на бизнес приложение в средносрочен план (до 3 години) и да имат реален и измерим ефект за бизнеса, индустрията и/или подобряване качеството на живот на отделни групи хора и общности.

Краен срок за кандидатсване: 15 май 2023 г.

За повече информация тук.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

IoT

Софтуерно инженерство

Микроелектроника

Роботика

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Фондация „Америка за България“

Бенефициенти

Стартъпи

Условия

EIT DIGITAL VENTURE PROGRAM В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ В РАННА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ

By Софтуерно инженерство, Уеб разработка, Мобилни приложения, Изчисления, Телекомуникации, 5G & WiFi, Технология, IoT, Киберсигурност, Аудитория, AI & ML, За всички, AR & VR, За ИКТ професионалисти, Роботика, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, България, Грант
EIT DIGITAL VENTURE PROGRAM В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧИ В РАННА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ

19.04.2023 |

EIT Digital представлява звеното за дигитални компании на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). Чрез своята Venture Program, която стартира своето шесто издание, предприемачи в ранна фаза на развитие ще могат да получат подкрепа.

Програмата е отворена за екипи от поне двама души, които имат иновативна бизнес идея, концепция или прототип в сферата на дигиталните технологии, финанси, градове, здраве. За целта се търсята компании от Източна Европа, включително и България. Същевременно е отворен и процесът по кандидатстване в програмата EIT Digital Challenge, която има цели да привлече по-опитни стартъпи, които се занимават с дълбоки технологии, се споделя в интервю, проведено от в. Капитал.

Целта на Venture Capital e да подпомогне предприемачи от 22 страни – Прибалтика, Южна и Източна Европа.  Преакселераторската програма трябва да даде основното необходимо, за да може бизнес идеята да се превърне в стартъп, с което лесно да достигне до MVP фазата (Minimum viable product – минимално работещ продукт, бел. ред.). След това идеята е компаниите да наберат капитал от инвеститор с цел по-натъчно развитие.

Всички екипи ще получават първоначално 5 хил. евро подкрепа, след което още 10 хил. евро за тези, които завършат програмата и основат свое дружество. Освен това първите десет компании от програмата, които успеят да наберат поне 50 хил. евро частно финансиране до края на ноември, ще получат и допълнителни 10 хил. евро от EIT Digital, което означава, че общо едно дружество може да получи до 25 хил. евро.

От EIT Digital Venture Program напомнята, че има редица успешни компании, преминали през програмата, включително и от България.

Детайли

Уебсайт

www.eitdigital.eu/venture-program/ 

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект
Куберсигурност
5G
Виртуална реалност
Софтуерно инжинерство
Мобилни приложения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Други

Финансов посредник

EIT Digital Venture Program

Бенефициенти

Стартъпи

VENTURE CAPITAL ФОНДЪТ ELEVEN VENTURES ТЪРСИ КОМПАНИИ, В КОИТО ДА ИНВЕСТИРА

By Големи данни, Микроелектроника, Изчисления, Телекомуникации, Технология, 5G & WiFi, Киберсигурност, IoT, AI & ML, За всички, AR & VR, За работещи, Уеб разработка, За ИКТ професионалисти, Мобилни приложения, Възможности, Блокчейн, Други, България, Международна инициатива за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Грант
VENTURE CAPITAL ФОНДЪТ ELEVEN VENTURES ТЪРСИ КОМПАНИИ, В КОИТО ДА ИНВЕСТИРА

30.03.2023 |

 Българският рисков фонд Eleven Ventures търси кандидати, в които да инвестира 300 000 евро срещу 10-процентов дял от капитала на дружеството. 

Фондът предлага и подкрепа чрез създаване на индивидуален план за растеж, срещи с бизнес ментори, както и подкрепа в търсенето на бъдещи рундове на финансиране. За програмата Eleven Alpha се търсят се най-вече стартъпи от секторите, в които Eleven обичайно инвестира, а именно финтех, здравеопазване, бъдеще на работата и бъдеще на храните, но от фонда споделят, че проявяват интерес и към други стартъпи, намиращи се на територията на Югоизточна Европа. Според управляващият партньор на Eleven Ивайло Симов, фондът ще инвестира в около пет компании от различни сектори, цитират от в. “Капитал”. Симов отбелязва, че се търсят компании които вече имат прототип, или опит в работата с клиенти, но това не означава, че няма място и за проекти на етап “идея”. За да получи финансиране една компания тя трябва да разполага с добър екип. Според Симов това означава, че кандидатстващите следва да разполагат с опит и ноу-хау в сферата, в която ще опитат да навлязат, а за профилите на партньорите в стартъп начинанието споделя, че е препоръчително да са различни, за да се покриват основните нужди на един функциониращ бизнес. 

Eleven Alpha е тримесечна програма, с бърз процес на кандидатстване, получаване на инвестиция в рамките на до 2 месеца, като от фонда припомнят, че първият български “еднорог” Payhawk получава подобна инвестиция при своята ранна фаза на развитие. 

Апликации може да се подават чрез сайта на Eleven до 19-ти ноември 2022 г. Стартирането на програмата и основните дейности ще започнат през януари 2023 г. 

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

5G

Роботика

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

България

Финансов посредник

Бенефициенти

Стартъпи

Условия

ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“

By Технология, Микроелектроника, Киберсигурност, Изчисления, AI & ML, Телекомуникации, AR & VR, Дигитален маркетинг, Базови дигитални умения, Медийна грамотност, Роботика, 5G & WiFi, Софтуерно инженерство, IoT, Уеб разработка, Аудитория, Мобилни приложения, В образованието, Блокчейн, Възможности, Големи данни, Форма на финансирането, Други, Инстуционална инициатива на ЕС за финансиране, ВЪЗМОЖНОСТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ: Финансиране, Държава, подходяща за финансирането, Грант, Инициатива на финансирането
ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА
ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ"

27.03.2023 |

 Вече повече от три десетилетия Европейския съюз финансира програмата „Еразъм“, която е дала възможност на над 3 милиона европейски студенти да проведат част от обучението си в друго висше училище или в организация в Европа. Годините опит в развитието на програмата са доказали, че обучението в чужбина има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно, като значително подобрява и езиковите умения на студентите.

 

Програма „Еразъм+“ помага за организирането на обмен на студенти и докторанти между държавите по програмата. Тези възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри, както и за докторанти.

“Еразъм+” предлага чудесна възможност за тези, които желаят да подобрят или развият своите дигитални умения в областта на новите технологии в чуждестранен университет. 

За да учите в чужбина чрез „Еразъм+“, трябва да сте регистриран във висше училище и записан за обучение, водещо до придобиване на призната образователна степен или друга квалификация на ниво висше образование. Вашата изпращаща институция (настоящият университет, в който учите) и вашата приемаща институция (чуждестранният университет, който желаете да посещавате) трябва да са сключили междуинституционално споразумение помежду си, за да можете да учите в съответната институция по линия на „Еразъм+“. Важно е да имате предвид, че периодът на обучение в чужбина трябва да е съобразен с потребностите ви, свързани с вашата специалност и личностно развитие, и да е част от учебната програма, която следвате.

Можете да получите безвъзмездни средства по „Еразъм+“ за покриване на част от вашите пътни и дневни разходи. Сумите могат да се различават според разликите в стандарта на живот във вашата страна и приемащата страна, броя на кандидатстващите за средства студенти, разстоянието между държавите и наличието на друга финансова помощ. Ако се премествате между държави по програмата, проверете във вашата национална агенция и висшето учебно заведение, което ви изпраща, какви ставки се прилагат. Налична е и допълнителна подкрепа за студенти, отиващи на стаж, за студенти в неравностойно положение и за студенти от най-отдалечените държави или региони по програмата. Равнищата на безвъзмездните средства и фиксираният размер на средствата за обмен между държави по програмата и държави партньори се публикуват в ръководството за програма „Еразъм+“.Details

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения в образованието

Дигитална технология/ категория

изкуствен интелект, киберсигурност, IoT, големи данни, блокчейн, роботика, добавена реалност, виртуална реалност, високопроизводителни изчисления, машинно обучение
облачни изчисления, 5G, телекомуникации, WiFi, квантово изчисление, софтуер
разработка на мобилни приложения, уеб разработка, микроелектроника, дигитални умения

Форма на финансирането

Грант

Държава, подходяща за финансирането

Европейски съюз

Бенефициенти

Физически лица

Условия

ТУК