Skip to main content
КОИ ТЕХНОЛОГИИ СА БЪДЕЩЕТО НА КИБЕРСИГУРНОСТТА

25.04.2023 |

Борбата за надмощие между защитници и хакери включва използването на изкуствен интелект, поведенчески анализ и блокчейн

Хакерите и експертите по киберзащита се борят за надмощие чрез използването на последните технологии. Кой ще надделее зависи от по-дълбокото разбиране на тези иновации и от успешното им интегриране в киберсигурността. „Капитал“ подбра шест технологии, които са бъдещето на киберсигурността.

Изкуствен интелект и машинно самообучение

Изкуственият интелект е най-модерната фраза напоследък и има огромно приложение в сферата на киберсигурността. В известен смисъл донякъде работи и като двуфакторната автентикация. Тя действа, като потвърждава самоличността на потребителя на базата на различни параметри. АI е в помощ, ако добавим към тези параметри различни слоеве на информация и автентикация, които технологията да анализира. Отделно AI е в центъра на изграждането на автоматизирани системи за сигурност, езикова обработка, лицево разпознаване и автоматично спиране на кибератаки. В същото време изкуственият интелект е използван от хакерите за разработката на зловреден софтуер и автоматизирани пробиви. AI служи за изграждане от тях на фалшиви изображения, профили и видео, които показват неща, които никога не са се случили. Зловредните актьори могат да използват машинното самообучение за пробиви чрез предоставянето на некоректни данни, които объркват компютърните системи. В същото време от другата страна са специалистите по киберсигурност, които чрез машинното самообучение изследват информация като влизане в системата, транзакции и комуникации в реално време, за да се идентифицират потенциалните заплахи.

Поведенчески анализ

В ерата на споделяне на всичко в социалните мрежи анализът на потребителското поведение в интернет е използван за насочване на интернет реклами към правилната аудитория. Но поведенческият анализ е все по-широко приложим и за разработването на усъвършенствани технологии за киберсигурност. Чрез тази технология могат да се установят определени модели в системни и мрежови дейности, за да се предотвратят бъдещи заплахи. С помощта на огромни обеми от нефилтрирани данни специалистите могат да използват базирани на поведението инструменти, алгоритми и машинно самообучение, за да определят какво е нормалното поведение на ежедневните потребители и какво не е. Такова може да е нарасналият трансфер на данни от определено потребителско устройство, което сигнализира за възможен проблем с киберсигурността. Поведенческият анализ е използван най-вече в мрежовата активност, но все по-широко е приложението му и в потребителски устройства.

Вградена хардуерна автентикация

Наличието на ПИН и парола отдавна не са достатъчни, за да подсигурят надеждната защита на което и да е устройство. Все по-често срещани са технологии като вградени автентикатори за потвърждаване на самоличността на потребителя. Един от най-активните в тази област е Intel със своите vPro чипове, които са интегрирани в самия хардуер и използват няколко метода за удостоверяване. Този тип технологии е особено полезен в ерата на IoT устройствата, чийто брой постоянно расте и съответно и нуждата от хардуерна автентикация. Според прочуване на консултантската компания ABI Research до 2024 г. доставките на средства за хардуерна автентикация ще достигнат 5.3 млрд. бройки до 2024 г.

Квантови компютри

Макар и все още да говорим за тях в бъдеще време, квантовите компютри могат да извършват определени видове изчисления далеч по-ефективно от класическите компютри. По тази причина те представляват значителна заплаха за настоящите криптографски системи за защита. Квантовите изчисления имат потенциала да отключат тайни, вариращи от личните финанси на потребителите до отбранителната стратегия на цели държави. Така след време хакери и държави ще могат да разбиват настоящите криптографски протоколи. По тази причина има нужда и от киберсигурност с квантови компютри. Големите в сектора като Google, Microsoft, Amazon, IBM и Intel разработват свои квантови компютри, като практическото им приложение се очаква поне след десетилетие.

Блокчейн киберсигурност

Без съмнение блокчейн може да промени начина, по който използваме интернет. Чрез създаването на децентрализирана система технологията може да предостави по-сигурен и ефективен начин за управление на дигитална информация. Тя работи на базата на разпознаване между двете страни по дадена транзакция. Чрез създаване на запис, който не може да бъде променен и е изцяло криптиран, блокчейн помага за предотвратяване на измами и зловредна дейност. Проблемите с поверителността също могат да бъдат решени в блокчейн чрез анонимизиране на личните данни и използване на разрешения за предотвратяване на достъп.

Zero Trust модел

Както гласи и името му (нулево доверие), този вид киберсигурност е базиран на идеята, че мрежата вече е компрометирана. Zero Trust казва, че на която и да е съставна част от компютър или мрежова система не може да се вярва, включително и на хората, които я управляват. Следователно трябва да бъдат въведени мерки, за да може системите и техните компоненти да работят правилно, обикновено при модел с непрекъснати проверки и автентикация. Което включва анализ на критични за бизнеса данни и на потока от тази информация и автоматизиран мониторинг.

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за всички

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Изкуствен интелект

Куберсигурност

Блокчейн

Големи данни

Дигитални умения