Skip to main content
ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА С USD ЗА СЪВМЕСТНИ 3D РАБОТНИ ПОТОЦИ

05.09.2023 |

Рамката за универсално описание на сцени (OpenUSD), разработена от Pixar, е създадена, за да развие синергията между техническите и творческите пионери, преминавайки от линеен работен процес към съвместен.

В този самостоятелен курс участниците ще се отправят на пътешествие, за да овладеят генерирането на сцени с помощта на четимите за човека ASCII файлове Universal Scene Description (.USDA). След като завършат, участниците ще бъдат подготвени да създават свои собствени сцени в рамките на USD, създавайки стабилна основа за прилагането им в Omniverse, Maya, Unity и Unreal Engine.

Това обучение се провежда в два отделни раздела:

  1. Основи на USD: Въведение в основните принципи на OpenUSD, без никакви предварителни изисквания за програмиране.
  2. USD за напреднали: Представяне на използването на Python за създаване на USD файлове, което предлага разширено измерение.

Целта на обучението е придобиване на съществена представа за структурата на OpenUSD сцените и придобиване на практически опит с OpenUSD Composition Arcs чрез:

  • Пренареждане на базовите свойства на активите чрез подслоеве.
  • Сливане на различни активи с помощта на OpenUSD References.
  • Създаване на разнообразни състояния на активите чрез OpenUSD Variants.

Предварителни изисквания:

За въвеждащо съдържание: Основни познания за концепции за компютърна графика като върхове, мрежи и RGB стойности.

Препоръчителни материали за изпълнение на предварителните условия: „Scratchapixel’s Gentle Introduction to Computer Graphics (Programming)“.

За разширено съдържание: Познаване на основните концепции за програмиране в Python, включващи функции, цикли, речници и масиви.

Препоръчителни материали за изпълнение на предварителното условие: Официалният учебник по Python 3.

Използвани инструменти:

Детайли

Уебсайт

Таргет аудитория

Дигитални умения за ИКТ професионалисти 

Дигитална технология/ категория

Софтуерно инженерство

Ниво на трудност

Средно 

Формат на обучението

Онлайн

Такса за обучението

Безплатно обучение 

Продължение на обучението

До една седмица

Тип на обучението

Курс 

Език на обучението

Английски 

Държава, предоставяща обучението

Други

Класификация

База данни